Котел на термичко масло

 • Biomass Wood Thermal Oil Boiler

  Котел на термално масло од дрво од биомаса

  Котелот за термичко масло користи масло за пренесување како средно, горивото би можело да биде гас / нафта / јаглен / биомаса, усвојува структура на согорување на хоризонтална комора со три калеми, а нејзиното тело е составено од надворешно масло, средно масло, внатрешно масло и задно масло.
 • Gas Oil Thermal Oil Boiler

  Котел за топлинско масло за гас

  Котелот за термичко масло користи масло за пренесување како средно, горивото би можело да биде гас / нафта / јаглен / биомаса, усвојува структура на согорување на хоризонтална комора со три калеми, а нејзиното тело е составено од надворешно масло, средно масло, внатрешно масло и задно масло.
 • Coal Fired Thermal Oil Boiler

  Котел за топлинско масло со јаглен

  Котелот за термичко масло користи масло за пренесување како средно, горивото би можело да биде гас / нафта / јаглен / биомаса, усвојува структура на согорување на хоризонтална комора со три калеми, а нејзиното тело е составено од надворешно масло, средно масло, внатрешно масло и задно масло.